Enter
БГ | EN

Трябва ли да подавам данъчна декларация, ако работя на едно място на трудов договор, а на друго – на граждански?

 

Здравейте, пиша Ви с един въпрос относно сключване на граждански договор. Водя се на работа с трудов договор на пълно работно време, но ще започна допълнителна работа, на която трябва да подпиша граждански договор за услуги с личен труд, въпросът ми е: трябва ли да подавам годишна данъчна декларация и дали трябва да довнасям осигуровки? Благодаря Ви предварително за отговора!

Здравейте,
При сключване на граждански договор задължително се внасят осигуровки, освен ако работодателят Ви по основния трудов договор не Ви осигурява върху максималната осигурителна сума, а тя е 2400 лв. на месец за 2014 г. В случай че брутното Ви трудово възнаграждение е 2400 лв. и повече, не би следвало да внасяте осигуровки за гражданския договор, а единствено данък. Ако заплатата Ви по трудов договор е по-малка от 2400 лв., Възложителят по граждански договор трябва да Ви удържа, след приспадане на нормативно признати разходи, осигуровките, които са за ваша сметка и освен това заедно с тях трябва да внесе по сметки на НАП и тези, които са за негова сметка. Отново се внимава осигурителната сума общо от гражданския и трудовия Ви договор да не надхвърли 2400 лв. След удържане на осигуровки и данък се получава и чистото възнаграждение, което трябва да Ви се изплати. При всяко изплащане е необходимо Възложителят да Ви предостави Служебна бележка и Сметка за изплатени суми. Следователно отговорът на въпроса Ви дали трябва да довнасяте осигуровки е: Не, защото те би трябвало да са внесени от Възложителя Ви още при изплащане на възнаграждението Ви по граждански договор.
Относно другият Ви въпрос за подаването на данъчна декларация: Да, трябва да подавате данъчна декларация, ако сте получили възнаграждение по граждански договор. В данъчната декларация ще трябва да приложите служебната/ите бележка/и, които сте получили през съответната година, за която подавате декларацията и ако е необходимо да довнесете данък. Ако е необходимо, защото е възможно възложителят ви по граждански дговор да е внесал авансово целия дължим данък, това зависи от времето, през което са ви изплатили възнаграждението (за последното тримесичие на годината не се внася авансов данък), и от това дали ползвате данъчни облекчения.

Contact us

V and M Company Ltd

Sofia, 19 “Knyaz Al. Dondukov” Blvd, floor 4 Sofia, 18 “Hristo Belchev” Street, floor 4


Phone: 02/ 981 15 35, ext. 31
GSM: 0892 259 001
e-mail: contact@vm-kompania.com