Enter
БГ | EN

Ще ми се зачете ли стаж за работа по граждански договор на 4 часа?

Работя на две места като на първото място съм назначена на трудов договор на 8 часа, а на другата работа на граждански договор на 4 часа. За втората ми работа аз ще получа ли повече като стаж?

Отговорът на Вашия въпрос зависи от това какво възнаграждение получавате на месец. Ако Вие се осигурявате само по граждански договор и получавате възнаграждение на месец по-малко от минималната работна заплата за страната, след намаляване с нормативно признатите разходи, то времето през което сте работили по граждански договор няма да Ви се признае за осигурителен стаж. Ще дам пример: През 2014 г. получавате доход по граждански договор 280 лв. на месец. От тази сума изваждате нормативно признатите разходи – това е процент, който е определен в закона, за да покрие разходите по изпълнение на задълженията по граждански договор – във Вашия случай 25% или 280*25%=70 лв. Получава се 280-70=210 лв. 210 е по-малко от 340 лв., колкото е минималната заплата за 2014 г. и Вие нямате право на осигурителен стаж.

Ако разгледаме обратния случай и Вашият доход на месец е равен или превишава минималната работна заплата за страната след приспадане на 25%, то времето през което сте работила по граждански договор ще Ви се признае за осигурителен стаж и ще се включи при определяне правото на пенсия. Трябва да знаете, че в такъв случай е необходимо да поискате от възложителите си служебна бележка и сметка за изплатените суми. Може да поискат и платежни, с които са платени осигуровките за по-голяма сигурност.

Ако работите по трудов и по граждански договор, няма значение това какви доходи получавате. Времето, през което сте работили ще се вземе под внимание при пенсиониране.

Contact us

V and M Company Ltd

Sofia, 19 “Knyaz Al. Dondukov” Blvd, floor 4 Sofia, 18 “Hristo Belchev” Street, floor 4


Phone: 02/ 981 15 35, ext. 31
GSM: 0892 259 001
e-mail: contact@vm-kompania.com